TERESA MARKOWSKA WOJCIECH MARKOWSKI BIURO RACHUNKOWE S.C. ul. Lwowska 55, 35-301 Rzeszów

Kto musi prowadzić księgi handlowe?

księgi handlowe

Obowiązek prowadzenia ksiąg handlowych jest regulowany przez ustawę o rachunkowości.Według przepisów prawa, prowadzenie pełnej księgowości jest obowiązkowe dla przedsiębiorców spełniających następujące kryteria:

  • Przedsiębiorstwa utworzone jako spółka kapitałowa, czyli spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) lub spółka akcyjna (S.A.) - niezależnie od osiąganych przychodów czy zysków, takie podmioty mają obowiązek prowadzenia ksiąg handlowych.
  • Przedsiębiorstwa osiągające przekroczenie określonego limitu przychodów netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych — obecnie ten limit wynosi 2 miliony euro. Jeżeli w roku poprzedzającym rok obrotowy firma osiągnęła przychody przekraczające ten próg, zostaje objęta obowiązkiem prowadzenia ksiąg handlowych.

Dla pozostałych podmiotów księgi handlowe są dopuszczalne, ale nie obowiązkowe. Oznacza to, że przedsiębiorca może w dowolnym momencie przejść z księgowości uproszczonej na pełną. Świadczymy usługi księgowe w Rzeszowie i prowadzimy księgi handlowe również dla podmiotów, które nie są objęte tym obowiązkiem.

Korzyści płynące z prowadzenia ksiąg handlowych

Prowadzenie księgowości może wydawać się na pierwszy rzut oka dużym obciążeniem dla przedsiębiorcy. Jednak warto zauważyć, że wprowadzenie ksiąg handlowych do firmy przynosi szereg korzyści. Dzięki księgom handlowym przedsiębiorca ma pełny wgląd w sytuację ekonomiczną firmy oraz może łatwiej identyfikować obszary wymagające poprawy czy inwestycji. Analiza danych księgowych pozwala na lepsze prognozowanie przyszłości firmy, co jest niezbędne przy podejmowaniu strategicznych decyzji.

Prowadzenie ksiąg handlowych zgodnie z przepisami ułatwia przeprowadzenie kontroli podatkowej oraz minimalizuje ryzyko nieprawidłowości czy pomyłek. Ponadto przedsiębiorstwo, które posiada pełną dokumentację finansową, jest postrzegane jako solidny i wiarygodny partner handlowy.

Wróć do bloga