TERESA MARKOWSKA WOJCIECH MARKOWSKI BIURO RACHUNKOWE S.C. ul. Lwowska 55, 35-301 Rzeszów
KADRY

KADRY


Zakres usługi obejmuje m.in.:

  • sporządzanie miesięcznych list wynagrodzeń pracowników
  • sporządzanie deklaracji PIT oraz deklaracji ZUS
  • obsługa umów zleceń, umów o dzieło
  • rejestrację przedsiębiorstwa i pracowników w ZUS
  • udzielanie informacji w zakresie zagadnień prawa pracy, podatku dochodowego oraz ubezpieczeń społecznych
  • sprawozdawczość do ZUS, urzędów skarbowych i PFRON obsługa Pracowniczych Planów Kapitałowych
  • sporządzanie zaświadczeń dla pracowników