TERESA MARKOWSKA WOJCIECH MARKOWSKI BIURO RACHUNKOWE S.C. ul. Lwowska 55, 35-301 Rzeszów
księgowa rzeszów
OFERTA
KADRY

Zakres usługi obejmuje m.in.:

 • sporządzanie miesięcznych list wynagrodzeń pracowników
 • sporządzanie deklaracji PIT oraz deklaracji ZUS
 • obsługa umów zleceń, umów o dzieło
 • rejestrację przedsiębiorstwa i pracowników w ZUS
 • udzielanie informacji w zakresie zagadnień prawa pracy, podatku dochodowego oraz ubezpieczeń społecznych
 • sprawozdawczość do ZUS, urzędów skarbowych i PFRON obsługa Pracowniczych Planów Kapitałowych
 • sporządzanie zaświadczeń dla pracowników
ZAKŁADANIE FIRMY

Zakres usługi obejmuje m.in.:

 • pomoc w zakresie założenia DG
 • pomoc w wyborze formy opodatkowania
 • pomoc przy rejestracji do VAT, VAT-UE
 • rejestracja podmiotu w CEiDG
 • rejestracja podmiotu w GUS
 • rejestracja podmiotu w ZUS
 • pomoc w przygotowaniu niezbędnych umów
 • zorganizowanie obsługi prawnej i notarialnej
 • otwarcie rachunku bankowego

 

KSIĘGOWOŚĆ

Zakres usługi obejmuje m.in.:

 • prowadzenie ewidencji ryczałtowych
 • prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • prowadzenie ewidencji VAT
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i WNiP
 • rozliczenie w zakresie PIT, CIT, VAT