TERESA MARKOWSKA WOJCIECH MARKOWSKI BIURO RACHUNKOWE S.C. ul. Lwowska 55, 35-301 Rzeszów
księgowa rzeszów

USŁUGI KSIĘGOWE RZESZÓW

'

Rachunkowość składa się z wielu obszarów. Do jednego z nich zaliczane są usługi księgowe. Specjaliści zajmujący się ich świadczeniem, posiadają właściwe przygotowanie i odpowiednią wiedzę do ich wykonywania. Swoją ofertę kierujemy do wszystkich podmiotów, które zgodnie z obowiązującymi przepisami są zobowiązanie do prowadzenia ksiąg przychodów i rozchodów, tudzież do ewidencjowania przychodów pod postacią ryczałtu. Każde z nich musi być poparte dowodami księgowymi jak rachunki, faktury etc.

Co wchodzi w zakres usług księgowych?

Samodzielne prowadzenie księgowości zazwyczaj okazuje się zbyt trudne, dlatego też warto powierzyć tego rodzaju zadanie doświadczonym profesjonalistom z naszego biura rachunkowego, którzy posiadają niezbędne doświadczenie oraz właściwy poziom wiedzy w tej dziedzinie.

Zajmujemy się szeroko pojętymi usługami księgowymi obejmującymi takie czynności, jak:
• rzetelne prowadzenie ksiąg rachunkowych,
• pełna kontrola operacji finansowych,
sporządzanie niezbędnych dokumentów z zakresu księgowości,
• tworzenie sprawozdań finansowych,
• sprawowanie kontroli nad wszelkimi operacjami finansowymi,
• weryfikacji dokumentacji księgowej przedsiębiorstwa zarówno od strony prawnej, jak i merytorycznej.

Zapraszamy do współpracy oraz zapoznania z pełną ofertą świadczonych przez nas usług księgowych w Rzeszowie.

KADRY

Zakres usługi obejmuje m.in.:

 • sporządzanie miesięcznych list wynagrodzeń pracowników
 • sporządzanie deklaracji PIT oraz deklaracji ZUS
 • obsługa umów zleceń, umów o dzieło
 • rejestrację przedsiębiorstwa i pracowników w ZUS
 • udzielanie informacji w zakresie zagadnień prawa pracy, podatku dochodowego oraz ubezpieczeń społecznych
 • sprawozdawczość do ZUS, urzędów skarbowych i PFRON obsługa Pracowniczych Planów Kapitałowych
 • sporządzanie zaświadczeń dla pracowników
ZAKŁADANIE FIRMY

Zakres usługi obejmuje m.in.:

 • pomoc w zakresie założenia DG
 • pomoc w wyborze formy opodatkowania
 • pomoc przy rejestracji do VAT, VAT-UE
 • rejestracja podmiotu w CEiDG
 • rejestracja podmiotu w GUS
 • rejestracja podmiotu w ZUS
 • pomoc w przygotowaniu niezbędnych umów
 • zorganizowanie obsługi prawnej i notarialnej
 • otwarcie rachunku bankowego

 

KSIĘGOWOŚĆ

Zakres usługi obejmuje m.in.:

 • prowadzenie ewidencji ryczałtowych
 • prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • prowadzenie ewidencji VAT
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i WNiP
 • rozliczenie w zakresie PIT, CIT, VAT