TERESA MARKOWSKA WOJCIECH MARKOWSKI BIURO RACHUNKOWE S.C. ul. Lwowska 55, 35-301 Rzeszów
ZAKŁADANIE FIRMY

ZAKŁADANIE FIRMY


Zakres usługi obejmuje m.in.:

  • pomoc w zakresie założenia DG
  • pomoc w wyborze formy opodatkowania
  • pomoc przy rejestracji do VAT, VAT-UE
  • rejestracja podmiotu w CEiDG
  • rejestracja podmiotu w GUS
  • rejestracja podmiotu w ZUS
  • pomoc w przygotowaniu niezbędnych umów
  • zorganizowanie obsługi prawnej i notarialnej
  • otwarcie rachunku bankowego