TERESA MARKOWSKA WOJCIECH MARKOWSKI BIURO RACHUNKOWE S.C. ul. Lwowska 55, 35-301 Rzeszów

Co należy wiedzieć przed założeniem spółki osobowej?

zakładanie spółki

Jak założyć spółkę osobową w Polsce? Przedsiębiorcy, którzy planują rozpocząć działalność gospodarczą, często zastanawiają się, jaką formę prawną wybrać dla swojego przedsięwzięcia. Jedną z popularnych opcji są spółki osobowe.

Rodzaje spółek osobowych

W polskim prawie wyróżniamy kilka rodzajów spółek osobowych, a są to spółka cywilna, spółka jawna, spółka partnerska oraz spółka komandytowa. Każda z nich posiada swoje specyficzne cechy oraz różni się pod względem formalności i odpowiedzialności wspólników.

Spółka cywilna to najprostsza forma spółki osobowej i nie wymaga wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Spółkę jawną i partnerską cechuje natomiast obowiązek wpisu do KRS oraz większa odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki. Spółka komandytowa jest formą pośrednią między spółką jawna a kapitałowa, gdzie wspólnicy komplementariusze odpowiadają za zobowiązania spółki bez ograniczeń, a wspólnicy komandytariusze tylko do wysokości wniesionego wkładu.

Formalności związane z założeniem spółki osobowej

Założenie spółki osobowej wymaga zawarcia umowy spółki, która powinna być sporządzona na piśmie - nasze biuro rachunkowe w Rzeszowie pomaga w takich formalnościach. Umowa powinna zawierać informacje dotyczące celów i przedmiotu działalności spółki, wkładów wspólników, zasad podziału zysków i strat oraz innych istotnych kwestii związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa. Zgodnie z kodeksem cywilnym, jeżeli umowa nie zawiera innych postanowień, zyski i straty dzielone są równomiernie między wspólników, niezależnie od wartości wniesionych wkładów. Warto jednak przedyskutować te kwestie z przyszłymi wspólnikami i ustalić indywidualne proporcje podziału. W przypadku spółek jawnych, partnerskich i komandytowych konieczne jest również złożenie wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego.

Aspekty podatkowe

Spółki osobowe nie są płatnikami podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Dochody spółki są przypisywane wspólnikom i opodatkowane jako ich przychody w ramach podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). W przypadku spółek jawnych istnieje możliwość wyboru opodatkowania CIT, co może być korzystne dla przedsiębiorstw o dużych dochodach.

Wróć do bloga