TERESA MARKOWSKA WOJCIECH MARKOWSKI BIURO RACHUNKOWE S.C. ul. Lwowska 55, 35-301 Rzeszów
księgowa rzeszów
CENNIK
usługi księgowe rzeszów usługi księgowe rzeszów

CENA PODSTAWOWA*

Usługi księgowe - ryczałt ewidencjonowany, KPiR, KH Ceny netto
Prowadzenie ewidencji przychodów - Ryczałt bez VAT od 120 zł
Prowadzenie ewidencji przychodów - Ryczałt z VAT od 150 zł
Prowadzenie KPiR bez VAT od 160 zł
Prowadzenie KPiR z VAT od 200 zł
Prowadzenie ksiąg rachunkowych od 500 zł

Cena podstawowa do 20 zapisów księgowych. Powyżej 20 zapisów księgowych - 2zł - za każdy kolejny zapis księgowy**

*Cena podstawowa obejmuje:

1. Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub ewidencji przychodów lub ksiąg handlowych.
2. Prowadzenie rejestrów VAT (w przypadku podatników VAT).
3. Prowadzenie ewidencji środków trwałych.
4. Sporządzanie i wysyłanie plików JPK VAT (w przypadku podatników VAT).
5. Obliczanie i przekazywanie informacji o wysokości zobowiązań (ZUS, VAT, podatek dochodowy).
6. Sporządzanie i wysyłanie informacji VAT-UE.
7. Rozliczenie ZUS właściciela.

** - zapis księgowy - 1 zapis w ewidencji który stanowi jeden dokument:
faktura, dowód wewnętrzny, lista płac, delegacja, różnica kursowa, 1 pozycja wyciągu bankowego, faktura wewnętrzna, paragon, raport fiskalny, polisa.

Cena podstawowa za usługi księgowe ustalana jest z klientem indywidualnie.